Simply marketing

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder dig av våra tjänster och försäljning i samband med dem. Vi värnar om din integritet och följer gällande lagstiftning, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda dig som person.

Denna policy gäller även i situationer där vi behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi ansvar för dina personuppgifter
Simply Marketing som drivs av A. Bonin Strategi & Design är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kategorier av och hur vi samlar vi in dina personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du nyttjar våra tjänster eller beställer varor. Det kan exempelvis ske i samband med beställning av arbete, vid offertförfarande och beställning och leverans. Vid beställning vid kontakt med oss i olika ärenden kan det förekomma att det är en person som lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som ska vara medbeställare. I sådana fall förutsätter vi att samtliga personer samtycker till att lämna dessa personuppgifter.

Personlig informationen är även data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Exempelvis när du beställer produkter och tjänster från Simply Marketing, lämnar intresseanmälningar, när du väljer att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev samt anmälan och deltagande i olika tävlingar eller event.

Vi samlar in hur besökare använder vår webbplats och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Till exempel besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Vi använder också information i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, ip-adress, telefonnummer, adress, födelsedata, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.
* För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
* För att kunna göra utskick med exempelvis bekräftelser av beställt arbete.
* För att förbättra och optimera vår hemsida.
* För utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och information.
* För information gällande tävlingar.

Obs! Du kan när som helst avbryta din prenumeration av nyhetsbrev genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har tillhandahållit på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Simply Marketing. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet. 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, samt så länge avtal, regler och lagar så kräver. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. Våra datorer är placerade i kontrollerade anläggningar. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Simply Marketing om detta genom att sända ett meddelande till oss. Simply Marketing ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Om du har några frågor angående Simply Marketings integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig på e-post till: hej@simplymarketing.se

Om du vill klaga:
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen (se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Cookies

Vår hemsida använder cookies. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. På många webbplatser används kakor för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa användarens surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Vanliga kakor kan delas in i två huvudtyper. Den ena typen sparar en fil på din dator under en längre tid, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet har passerats raderas kakan från din dator och skapas på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. När du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan tillfälligt på din dator för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på datorn, utan försvinner när du stänger webbläsaren.

Förutom vanliga kakor finns ett antal olika liknande tekniska lösningar som berörs av samma lagstiftning.

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre en bättre användarupplevelse.

En del cookies används också i marknadsföringssyfte, så som cookies från Google Ads, Facebook och Google Analytics. Cookies för marknadsföringsändamål kan exempelvis användas för att skapa som målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare.

Vi använder Facebook-pixel med både första- och tredjepartscookies. Dessa används för analys respektive annonsering.

Att välja bort cookies
Du kan via vår cookie-banner välja att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål. 

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Denna policy är föremål för löpande förändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet håller dig uppdaterad på vår webbplats.